OHS LawsoftOHS LAWSOFT – Phần mềm Hướng dẫn thực hiện và Đánh giá tuân thủ các yêu cầu pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Ứng dụng cung cấp cho người dùng 16 tính năng vượt trội, giúp cho người làm công tác an toàn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm, chọn lọc và lựa chọn giải pháp để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, sản phẩm cung cấp cho người dùng môi trường để báo cáo kêt quả hoạt động về ATVSLĐ nội bộ và báo cáo định kì cho cơ quan quản lý nhà nước. Vui lòng đăng ký sử dụng tại đây:

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

  • Helpfull ! Thanks OHS LAWSOFT (Y)

    ĐỨC NHÃ OFFICIAL April 19, 2020 1:28 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *