Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam.Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tai chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật S&B Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • hợp đồng dân sự vẫn có mục đích luật nhuận, chỉ khác vs hơp đồng thương mại là ko đòi hỏi chủ thể phải đăng ký kinh doanh thôi. Vdu hơp đồng 2 bên mua bán nhà giữa 2 cá nhân thì vẫn là hơp đồng dân sự, 1 người mua một cá kẹo ở cửa hàng cũng là hơp đồng dân sự. 

    LS. Nguyễn Tuân March 12, 2020 10:57 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *