Phổ biến Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (16/7/2015)

  • admin February 20, 2020Công ty cổ phần đào tạo và hợp tác Giáo Dục Việt
Chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ cho cán bộ xây dựng, kế toán, nghề công nhân. LH: Ms Thủy 0948801166 WEB: baycb.com.vn

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *