Quy định mới về chủ thể trong Bộ luật Dân sự: Có đáng để xã hội gánh chịu hậu quả (21/12/2017)

  • admin February 11, 2020Quy định mới về chủ thể trong Bộ luật Dân sự: Có đáng để xã hội gánh chịu hậu quả (21/12/2017)

VOV1 Khách mời: Luật sư Nguyễn Tiến Lập – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/dan-su

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *