Quy định pháp luật lao động về làm thêm giờTheo quy định của Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Video copy bởi :
————————————————————————————————-
🔷Ấn theo dõi CÔNG TY LUẬT ANT để biết thêm nhiều thông tin hơn
🔷Link xem thêm:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *