Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh : Thông BáoTrao đổi với người HỢP ĐỒNG khoán trực tiếp theo phương án sử dụng QUỸ ĐẤT Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về ĐỊA PHƯƠNG
Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage : 🔔Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh

Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage :
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinh

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *