STV – Cải cách tư pháp I Phát hiện tham nhũng qua công tác Thanh traSTV – Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, các cơ quan tư pháp đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện hành vi tham nhũng thông qua việc thanh tra chuyên ngành và thanh tra liên ngành. Qua đó, những hành vi có dấu hiệu phạm tội trong đó có tội phạm tham nhũng sẽ được các cơ quan phối hợp đề nghị điều tra, khởi tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện phối hợp liên ngành được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03 năm 2008 giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng và Thanh tra Chính phủ quy định về việc Phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố thông qua hoạt động thanh tra.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *