Tăng cường hiệu quả, chất lượng của hoạt động tư pháp | Thời Sự | THQHVN

  • admin February 17, 2020Sáng ngày 07-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến và tranh luận sôi nổi là chất lượng, hiệu quả và kỷ cương trong hoạt động Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *