Thanh xuân có bạn 2 – Ai sẽ là Center ??Bật phụ đề để có sub nhé.
Một video toàn chữ phồn thể nên với đứa kiến thức gà mờ như mình xin bất lực.
Nhưng mà cũng coi như giới thiệu qua những cái tên dự là sẽ gây sóng gió trong Thanh xuân có bạn 2.
Yêu Kun S2 !
Link:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Khi nào có tập 1 vậy bạn

    Uyên Nguyễn March 19, 2020 2:27 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *