Thời sự – Góp Ý Dự Thảo Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (Sửa Đổi)Sáng 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Phát sóng ngày 23-3-2017

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *