Thốt Nốt tổng kết công tác Tư pháp năm 2015Năm 2016 ngành Tư pháp quận Thốt Nốt tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình quán cà phê pháp luật.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *