Thủ tục để thực hiện ghi chú ly hôn như thế nào?

  • admin February 22, 2020(PLO)- Một người đã ly hôn ở Mỹ và trở về Việt Nam để sinh sống. Việc ly hôn trước đó muốn được pháp luật Việt Nam thừa nhận thì phải làm thủ tục ghi chú ly hôn có đúng hay không? Các giấy tờ, hồ sơ để thực hiện thủ tục như thế nào? Bà Nguyễn Thị Mỹ Đại, Phó phòng Hộ tịch – Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ tư vấn cho bạn đọc xung quanh vấn đề này.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *