THVL |Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường sắt sửa đổiTiếp tục thực hiện chương trình đóng góp ý kiến xây dựng Luật năm 2017, chiều nay, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đường sắt sửa đổi.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:
Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *