THVL | Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật giáo dục sửa đổiSáng nay, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *