THVL | Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

  • admin February 14, 2020Sáng nay thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã nhất trí với việc cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *