Trồng cây lại nhớ đến Người – Phan Châm Sở Tư pháp Bắc KạnGiải nhất tiếng hát Thanh niên ngành Tư pháp Bắc Kạn – Giải nhất hội thi Kể chuyện về tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 😉

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *