Trưởng lão Thông Lạc giải thích về Quy luật vận hành của vũ trụ – Lớp Chánh Kiến 2006#cacbacthanhtang Trưởng Lão Thích Thông Lạc – Pháp Phật Nguyên Thủy – Làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – Tự Lực và Trí Tuệ.
*************************************************
– Danh sách các bài giảng Căn Bản:
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật:
– Driver lưu trữ: ; Youtube:
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
– Những bài giảng Đặc Biệt:
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net
#lopchanhkien, #phapphatnguyenthuy, #truonglaothichthonglac, #thaythonglac, #nguyenthuy, #alahan, #lamchu, #chungdao, #bactuchung #cacbacthanhtang, #alahan, #tuchung, #chungdao, #lamchu, #tambatdong, #nguyênthủy

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/lao-dong

 • gán thời gian nữa sau khi mình lo xong mọi việc..thì mình sẽ đến với phật về sống trong từ trường thiên toàn thiện…cau xin cảm ơn thầy đã cho con hiểu về đạo phật..k gì có thể sánh bằng

  phong nguyen April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Con xin cảm ơn Thầy !

  Nam Nguyen thi April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • bạn ơi mình muốn xuất gia vào cửa phật theo thầy thì mình lên đâu ạ

  Quân Nguyễn April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • 🌺Người Biết Tin Sâu Nhân Quả,Ăn Chay 🥗,Sống Thiện,Làm Lành Lánh Dữ,Tu Tâm Dưỡng Tánh,Tu Nhân Tích Đức Thì Không Bao Giờ là Thiệt Thòi Ngay Ở Hiện Tại và Cả Ngày Sau🌺

  Cư Sĩ Lê Tuấn Nghĩa April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Âm thanh nhỏ quá, khó nghe lắm

  Trí Nguyễn April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam mo bon su Thich Ca Mau Ni Phat .Nam mo truong lao Thich Thong Lac A La Han .

  Tung Vo April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Con muốn hỏi: con biết và tin trưởng trưởng lão nên con đã cho một bà vãi nghe chánh pháp của người, nhg vì lòng mù quáng của bà ấy vs đại thừa quá sâu nặng nên đã phỉ báng trưởng lão, nói người xuyên tạc, lừa đảo, vậy con có mắc tội khi đã vô tình làm bà ấy tạo nghiệp với trưởng lão và chánh pháp ko ?

  Tâm Đàm April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Theo mình nghĩ,Từ quá khứ cho đến hiện tai không có đạo nào mà làm chủ được sang già bệnh chết cả

  từ tôn bảo April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Haha cung hai do

  667 6 13 April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Hữu Duyên April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Con không còn lời nào mà con diễn tã thầy nữa một bật đại chí tuệ alahan

  có ten April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Đúng là bậc A La Hán !

  Bi Ta April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. Nam mo Alahan Thich Thong Lac.

  Thong Phap April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam mô bôn su thich ca mâu ni phât
  Nam mô truong lao thich thông lac

  Lan Bích April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam Mô Trưởng Lão Thích Thông Lạc

  Viet Nguyen Thanh April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Thầy của con

  ÁNH ĐẠO VÀNG Ánh Đạo April 3, 2020 3:44 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư trưởng lão thích thông lạc. A la hán…

  hon ngoc April 3, 2020 3:44 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *