Tư vấn luật – Luật trọng tài thương mại

  • admin February 26, 2020Tư vấn về luật trọng tài thương mại trong chương trình luật sư doanh nghiệp của đài VITV

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • cho e hỏi về quá trình giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại! Có như 1 vụ tranh chấp do tòa án giải quyết ko
    Vd: bắt đầu thì giới thiệu bên kiện bên bị kiện, trọng tài ùi bắt đầu lấy ý kiến từ 2 bên đưa ra phán quyết…

    Nguyễn Thị Tuyết Thu February 26, 2020 9:50 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *