Video 85 Kiện thừa kế thế vịCHƯƠNG TRÌNH DÂN TA PHẢI BIẾT LUẬT TA
Video 85 Kiện thừa kế thế vị
lTôi mong muốn người Việt Nam phải biết được luật Việt Nam,
Mong muốn trao gởi thông điệp là tất cả người Việt hiểu về pháp luật cơ bản của Việt Nam. Vì vậy chưa trình: DÂN TA PHẢI BIẾT LUẬT TA của Văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh ra đời.
Tôi hy vọng sẽ san sẽ kiến thức pháp luật cơ bản giúp quý vị và các bạn.
* video tặng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài.
* video trải nghiệm Hàn Quốc
*99 video luật Việt Nam cơ bản cho tất cả mọi người

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • cha mẹ chết trước ông bà nội, ông bà ngoại

    MaiDuy1942 March 25, 2020 10:55 pm Reply
  • Vô phúc đáo tụng đình

    Auctionlove - tôi yêu đấu giá March 25, 2020 10:55 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *