VITV – Luật sư doanh nghiệp – Đưa "Nhượng quyền Thương mại" ra khỏi ngành nghề KD có điều kiện?VITV – Luật sư doanh nghiệp – Đưa “Nhượng quyền Thương mại” ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện? phát sóng 21:30 ngày 16/10/2016
Cùng Subscribe và đón xem các thông tin kinh tế cùng VITV tại:
Kênh Youtube:
Website:
Facebook:
Google+:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *