vợ không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không

  • admin February 15, 2020Kể cả không được chồng viết di chúc thừa kế tài sản nhưng theo quy định tại BLDS năm 2015 thì người vợ vẫn được hưởng 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật.
►Đăng Ký theo dõi (Subscribe):
►Xem thêm nhiều video ý nghĩa khác tại:
►Danh sách phát: Phap Luat Giao Thong
Link:
►Danh sách phát : Thi bằng lái xe Ô tô hạng B2
Link:

►Danh sách phát Thừa kế theo pháp luật
Link:
►Danh sách phát: Pháp Luật Hình Sự
Link:
►Danh sách phát: Luật Y Tế
Link: ►Liên hệ với tôi tại:
• Facebook:
• Twitter:
•Google+:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • vợ được hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật kể cả khi chồng không viết di chúc thừa kế cho vợ

    Phổbiếnphápluật February 15, 2020 10:52 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *