(VTC14)_Giám Đốc sở y tế TP HCM phủ nhận say xỉn trong giờ làm việc

  • admin February 25, 2020(VTC14) – Trong suốt những năm công tác đến giờ, tôi chưa bao giờ uống dù chỉ là một ly trong giờ làm việc, đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP HCM trước báo chí liên quan đến bài báo viết ông Bỉnh say xỉn trong giờ làm việc.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *