(VTC14)_Luật lao động mới sẽ xem xét việc tăng tuổi nghỉ hưu(VTC14) – Về câu hỏi, liệu có nên tăng tuổi nghỉ hưu cho nhóm đối tượng này hay không thì trước yêu cầu cấp thiết từ thực tế, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cho biết, đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012, trong đó có cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu và tăng thời gian làm thêm.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • la liêp nguoi lam công nhân ba coc ba đông ca đôi đi lam chi đu an khi thây suc khep yêu lên nghi chu lam chua nhân sô hui đa chêt

    capricorn ljzk March 19, 2020 3:40 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *