VTV1 Bản tin tài chính kinh doanh, Phí Bảo hiểm được đầu tư vào đâu?

  • admin February 28, 2020CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ X-MATCHING

Sàn thương mại điện tử tư vấn và cung cấp trực tiếp các sản phẩm tài chính – ngân hàng – giáo dục – y tế – bảo hiểm nhân thọ – bảo hiểm phi nhân thọ. X-Matching mang lại giá trị dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về:

Dễ dàng so sánh, tham khảo, mua sắm các sản phẩm tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, bảo hiểm
X-Matching là nhà phân phối cấp 1 và chịu trách nhiệm pháp lý với khách hàng mà không cần qua khâu trung gian
Quản lý hợp đồng tập trung bằng cách đăng nhập và tạo tài khoản khách hàng tại X-Matching
Hỗ trợ thuế, bồi thường trọn thời gian hợp đồng
Hỗ trợ pháp lý miễn phí cho toàn bộ khách hàng tham gia các sản phẩm tại X-Matching
Hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, chính sách và các giải pháp phúc lợi, giữ chân người tài
Cung cấp các giải pháp bảo hiểm đầu tư giá trị cao chuyên biệt dành cho doanh nhân
Hỗ trợ chuyên sâu về thuế và pháp lý thừa kế cho toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của khách hàng X-Matching

#baohiemnhantho, #baohiem, #tienmuabaohiem, #tiendautubaohiem, #baohiemminhbach, #tinhminhbachcuabaohiem, #boithuongbaohiem, #tienbaohiemdautuvaodau, #aiquanlyphibaohiem, #botaichinh, #cucquanlyvagiamsatbaohiem, #giamsatbaohiem,

Tìm hiểu ngay!

Nguồn tham khảo nội dung và trích dẫn Video

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *